Mato Njavro, Dina Vasić, Goran Pavlović

TRŽIŠTE KAPITALA

udžbenik za 4. razred ekonomske škole
92,01 HRK s PDV-om Dostava: 3 do 5 radnih dana

Nakladnik: MATE

ISBN: U2020-4885

Predmet: Tržište kapitala

Količina: