Bilježnica A4 kvadratići Barcelona

O knjizi:

Barcelona bilježnica za školu, A4 formata s kvadratićima, 54 stranice.