Bilježnica A4 crte Barcelona

O knjizi:

Barcelona bilježnica za školu, A4 formata s crtama, 54 stranice.