Žil Delez

Spinoza i problem izraza

150,00 HRK s PDV-om Dostava: 3 do 5 radnih dana

ISBN: 978-86-86525-59-8

Nakladnik: Fedon

Godina izdavanja: 2015.

Uvez: meki

Br. stranica: 407

Knjiga trenutno nije dostupna.

O knjizi:

Spinoza je jedan od najvažnijih Delezovih sugovornika, jedna od njegovih najsilovitijih inspiracija, jedan od onih filozofa koje je Delez čitao s takvom strašću da posle knjige o Spinozi ni Spinoza više nije bio isti. Delezova ideja u jednakoj mjeri je genijalna, smjela, drska, neobična: Spinoza se, do sada, čitao kao racionalista; hajde da ga čitamo kao empiristu. Posljedica takvog preokreta perspektive jeste preobražaj uloge, mjesta, odnosa i vrijednosti supstancije, njenih atributa i njenih modusa. Ako se supstancija po (pra)starom filozofskom običaju razumijevala kao ona nepromjenljiva suština, dok su atributi i modusi ono što supstanciji, kako se to kaže, pridolazi, ako je supstancija imala neupitnu vrijednost u odnosu na to kako se izražava – jer supstancija je jedna, a izraza te supstancije može biti bezbroj – posle Delezovog čitanja supstancija i izrazi supstancije najednom mijenjaju mjesta i supstancija postaje ono što se da razumjeti samo kroz svoje izraze. Izraz, najednom, više nije izveden, već on jeste sama supstancija. U gustom, minucioznom izvođenju koje poštuje najbolje običaje strogog filozofskog izraza, Delez ispisuje možda i najbolje čitanje Spinoze u povijesti filozofije. Jer, za Deleza Spinoza nije antikvarna vrijednost, već filozof koji živi, koji diše punim plućima (samo ako možemo da čitamo).