Krešimir Sučević Međeral

Mađarsko - hrvatski rječnik

220,00 HRK s PDV-om Dostava: 3 do 5 radnih dana

ISBN: 978-953-7967-01-7

Nakladnik: Institut Za Hrvatski Jezik I Jezikoslovlje

Godina izdavanja: 2013.

Uvez: meki

Br. stranica: 842

Količina:

O knjizi:

Ovaj Mađarsko-hrvatski rječnik prvi je moderno koncipiran mađarsko-hrvatski rječnik u nas za kakvim se već odavna osjeća potreba jer su stari mađarsko-hrvatski rječnici opsegom premaleni da bi mogli poslužiti za narasle civilizacijske potrebe i odraziti suvremeno stanje obaju jezika. Rječnik obuhvaća korpus oko 38 000 natuknica, uglavnom iz suvremenog mađarskog jezika. Usto, većina je natuknica dopunjena ilustrativnim primjerima sitnagmi u kojima se natuknica može pojaviti, kao i frazema i idioma koji sadržavaju spomenutu natuknicu. Uz značenja, rječnik donosi i gramatičke podatke o natuknicama, kao i opaske o stilskom okviru, odnosno stručnom žargonu u kojem se upotrebljavaju. S obzirom na veličinu korpusa, namjena rječnika jest omogućiti nesmetano snalaženje korisnika u svakodnevnoj govornoj komunikaciji, praćenjemedijskih tekstova namijenjenih širokoj publici, kao i uvid u pravni i gospodarski diskurs potreban za poslovnu i administrativnu komunikaciju među govornicima dvaju jezika. Nisu zanemarene ni manjinske hrvatske zajednice u Mađarskoj, tako da su u rječnik uvršteni i izrazi vezani uz manjinsku samoupravu. Radi točnoga opisa gramatičke strukture natuknica i radi valjane leksikografske obrade, izolirali su se ključni parametri u mađarskom jeziku. Time će Rječnik moći poslužiti kao podloga za temeljitu kontrastivnu analizu dvaju tipološki posve različitih jezika, a uz to olakšati i raznovrsna istraživanja hrvatsko-mađarskih jezičnih dodira u prošlosti i sadašnjosti. Na temelju ovoga rječnika moći će se izraditi prikladni priručnici za učenje obaju jezika.